Услуги

Технология на сондиране

Сондирането се извършва чрез въртеливо движение и използване на промивен разтвор. Сондирането е дейност, свързана с използването на специфична техника и оборудване, с необходимостта от добре обучени професионалисти и наличието на вярна и надеждна информация.

Ако имате информация за дълбочината до водоносния пласт, може да се пристъпи към сондиране за вода във Вашия имот. Предварително трябва да се определи точното местоположение на имота и къде искате да е сондажа. Трябва да се проучи дали е имало предишни кладенци или сондажи в околността, и да се проверят записите от геоложки проучвания, дали има сведения за дебита на сондажи в района.